இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் இணையத்தளம்   موقع دعوي إسلامي   Islamic Guidance Website   ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීමේ වෙබ් අඩවිය

ஹதீஸ்                                      

 பரிபாசை

Text Box: © Moulaviyya  M.Y.  Maziyya M.A.
Text Box: மென்பொருட்கள்
Text Box: Text Box: Home
Text Box: Unicode Fonts
Text Box: Softwares
Text Box: News 
Get Acrobat Reader
இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் இணையத்தளம்   موقع دعوي إسلامي   Islamic Guidance Website   ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීමේ වෙබ් අඩවිය

Fonts  - Unicode

සිංහල - 1

 

  Tamil Unicode

(Ekalappai-3.0.2.)

 

 

Sinhala Fonts

FM nskaoqu;s

Sandaru-N            

wdf,dald 02

    DL malathi

 

Tamil Fonts

]hUNfrp

T_Sarukesi

 

Anandabairavi

Bamini

Baamini

Rasihapriya

Kalakam

koshpoo

Arabic Fonts

Traditional Arabic

Shafa S_U_Normal

 

 

 

PDF Reader

 

 

 

Players

 

 

 

 

 

 

 

எம்மைப் பற்றி

உரைகள்

தகவலிறக்கம்

ஆவணக் காப்பகம்

மென் பொருட்கள்