Text Box:
இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் இணையத்தளம்   موقع دعوي إسلامي   Islamic Guidance Website   ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීමේ වෙබ් අඩවිය

Unicode Fonts

News

Softwares

Text Box: © Moulaviyya  M.Y.  Maziyya M.A.
Text Box: உரைகள்  - 2
المحاضرات

ஹதீஸ்                                      

Rounded Rectangle:

எம்மைப் பற்றி

உரைகள்

தகவலிறக்கம்

ஆவணக் காப்பகம்

மென் பொருட்கள்

முஹம்மத் உவைஸ் பாக்கவி

மறுமை நாள்- video 1

 

 

மறுமை நாள்– video 2

அலிஅக்பர் உமரி

நபி ( ஸல்)அவர்களுடன் சுவர்க்கம்– 1

 

நபி ( ஸல்)அவர்களுடன் சுவர்க்கம்– 2

மௌலவி அலாவுதீன் பாக்கவி

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்  - 1

 

 

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன் - 2

 

 

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன் - 3

மௌலவி ரஹ்மதுல்லாஹ் இம்தாதி

குர்ஆனைப் படிப்போம் பரப்புவோம் - 1

 

 

குர்ஆனைப் படிப்போம் பரப்புவோம் - 2

 

குர்ஆனைப் படிப்போம் பரப்புவோம் - 3

மௌலவி ரஹ்மதுல்லாஹ் இம்தாதி

தொழுகையை விட்டவரின் நிலை  - 1

 

 

தொழுகையை விட்டவரின் நிலை  - 2

 

தொழுகையை விட்டவரின் நிலை  - 3

U.K..ஜமால் முஹம்மத் மதனி

இஸ்லாத்தில் இளைஞர்களின் தியாகங்கள் –1

 

 

இஸ்லாத்தில் இளைஞர்களின் தியாகங்கள் –2