இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் இணையத்தளம்   موقع دعوي إسلامي   Islamic Guidance Website   ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීමේ වෙබ් අඩවිය
Text Box: © Moulaviyya  M.Y.  Maziyya M.A.
Text Box: මූලික ප්‍රතිපත්තිය
التوحيد
Text Box: Text Box: Home
Text Box: Unicode Fonts
Text Box: Softwares
Text Box: News
இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் இணையத்தளம்   موقع دعوي إسلامي   Islamic Guidance Website   ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීමේ වෙබ් අඩවිය

¨ ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහි තේරුම

معنى لاإله إلا الله

 

Moulaviya  M.Y.Maziyya B.A.(Hons)

¨ මුහම්මද් රසූලුල්ලාහ්හි තේරුම

معنى محمد رسول الله

 

Moulaviya  M.Y.Maziyya B.A.(Hons)

¨ ඒකීභාවය

التوحيد

 

¨ විශ්වාසයේ කොන්දේසි

أصول الإيمان

 

Moulaviya  M.Y.Maziyya B.A.(Hons)

¨ විශ්වාසයේ විශේෂත්වය

خصائص الإيمان

 

Moulaviya  M.Y.Maziyya B.A.(Hons)

¨ විශ්වාසයේ අනිවාර්ය කරුණු

أركان الإيمان

 

Moulaviya  M.Y.Maziyya B.A.(Hons)

¨ මරණින් මතු ජීවිතය

الحياة بعد الممات

 

¨ ඉස්ලාමයේ මූලික ප්‍රතිපත්තිය-PDF

العقيدة الإسلامية

 

¨ මූලික ප්‍රතිපත්තිය

العقيدة الإسلامية

Moulaviya  M.Y.Maziyya B.A.(Hons)

¨ ඉස්ලාමයෙන් පිටමංවන කරුණු

                نواقض الإيمان

Moulaviya  M.Y.Maziyya B.A.(Hons

 

 

01

පිවිසීම

التعريف عن الموقع

03

මූලික ප්‍රතිපත්ති

العقيدة الإسلامية

05

ඉබාදත්

العبادات

06

ඉස්ලාමීය සදාචාරය

السلوكيات

07

ඉස්ලාමීය ඉතිහාසය

التاريخ الإسلامي

08

හිඡාබ්

الحجاب لماذا

09

චෝදනා පිළිතුරු

الشبه والردود

10

සාමුහිකත්වය

التفاهم بين أهل الديانات السماوية

11

පොදු කරුණු

المواضيع العامة

12

විද්‍යාත්මක කරුණු

المواضيع العامة     

13

AUDIO & VIDEO

المحاضرات

About  us

Speech

Downloads

Library

Softwares