இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் இணையத்தளம்   موقع دعوي إسلامي   Islamic Guidance Website   ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීමේ වෙබ් අඩවිය
Text Box: © Moulaviyya  M.Y.  Maziyya B.A. (Hons)
Text Box: පහත හෙළීම් - 2
المحاضرات باللغة السنهالية
Text Box: Text Box: Home
Text Box: Unicode Fonts
Text Box: Softwares
Text Box: News
இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் இணையத்தளம்   موقع دعوي إسلامي   Islamic Guidance Website   ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීමේ වෙබ් අඩවිය

මූහම්මද් අස්හර්

 ජීවිතය ඇය් ? -1 VIDEO

ෂෛක් මූබාරක්

ජීවිතය ඇය් ? -2    VIDEO

ෂෛක් අහ්මද් 

ඉස්ලාමය පවසන ේදව සංකල්පය-1   VIDEO

 

ඉස්ලාමය පවසන ේදව සංකල්පය-2   VIDEO

මුඅය්යිද් පාඨමාලාව

I. මිනිස් ජීවිතය

 

II. ඉස්ලාම් හැඳින්වීමක්

 

III.  ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්

 

IV.  මුහම්මද් රසූලුල්ලාහ්

 

V. දේව ම‍ පෙන්වීමේ අවශ්‍යතාවය

 

VI.  නැමදීම් කරන්නේ කාටද ?

 

VII. අල්ලාහ් ගේ දූතයාණන් කළ සේවය

      කුමක් ද ?

 

 

01

පිවිසීම

التعريف عن الموقع

03

මූලික ප්‍රතිපත්ති

العقيدة الإسلامية

05

ඉබාදත්

العبادات

06

ඉස්ලාමීය සදාචාරය

السلوكيات

07

ඉස්ලාමීය ඉතිහාසය

التاريخ الإسلامي

08

හිඡාබ්

الحجاب لماذا

09

චෝදනා පිළිතුරු

الشبه والردود

10

සාමුහිකත්වය

التفاهم بين أهل الديانات السماوية

11

පොදු කරුණු

المواضيع العامة

12

විද්‍යාත්මක කරුණු

المواضيع العامة     

13

AUDIO & VIDEO

المحاضرات

About  us

Speech

Downloads

Library

Softwares