Text Box:
இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் இணையத்தளம்   موقع دعوي إسلامي   Islamic Guidance Website   ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීමේ වෙබ් අඩවිය

Unicode Fonts

News

Softwares

Text Box: © Moulaviyya  M.Y.  Maziyya B.A. (Hons)
Text Box: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் திக்ர்
الذكر في ضوء الإسلام
 மௌலவி எம். ஜே. எம். றிஸ்வான் BA (Hons) மதீனா

ஹதீஸ்                                      

இஸ்லாமிய வரலாறு

அழைப்புப் பணி

குடும்பவியல்

முஸ்லிம் பெண்

இஸ்லாமிய உலகம்

இஸ்லாம் அறிமுகம்

நவ முஸ்லிம்கள்

ஐயமும் தெளிவும்

நேர்காணல்

மருத்துவம்

நூலறிமுகம்

போட்டிகள்

 உரைகள்

 பொதுவானவை

 பரிபாசை

        புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே சொந்தமானது, அவனது அருளும், சாந்தியும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் மீதும், அவர்களின் வழிநடந்த நபித்தோழர்கள், இமாம்கள், உலக முஸ்லிம்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாகுவதோடு, மண்ணறைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற முஸ்லிமான சகோதர, சகோதரிகள் அனைவர் மீதும் உண்டாகட்டுமாக! 

        திக்ரின் முக்கியத்துவம்

       'திக்ர்" ஒரு முஸ்லிம் தனது வாழ்வில் கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஆன்மீகம் சார்ந்த அமல்களில் ஒன்றாகும். இறை நினைவின்றி வாழும் எல்லா மனிதர்களின் வாழ்க்கையும் அதிருப்தி நிறைந்ததாகவும், பதட்டம் உள்ளதாகவும், நிம்மதி அற்றதாகவுமே காணப்படும்.

       இதனால்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்r) அவர்கள் 'அல்லாஹ்வை நினைவு கூரும் மனிதனுக்கும், அல்லாஹ்வை நினைவு கூராத மனிதனுக்கும் இடையில் காணப்படும் வேறுபாடு மரணத்திவனுக்கும், உயிர்வாழ்பவனுக்கும் இடையில் காணப்படும் வேறுபாடு போன்றதாகும். எனக் கூறியுள்ளார்கள். (புகாரி).

       இறை நினைவுடன்  செயல்படும் எந்த ஒரு முஸ்லிமும் இறையச்சமுடையவனாகவும், முன்மாதிரியுடைவனாகவும் இருப்பான். அவனது வாழ்வில் தவறுகள் மிகக்குறைவாகவே நிகழும். பிறர் அவனை முன்மாதிரி முஸ்லிம்களில் ஒருவனாக காண்பர்.

       நமக்கு ஈருலக வெற்றியை  ஈட்டித்தர வல்ல இந்த மகத்தான 'திக்ர்" என்றால் என்ன? அதனை நமது வாழ்வில் எவ்வாறு கடைப்பிடிக்க வேண்டும்?  போன்ற அம்சங்களை அறிந்து கொண்டால் 'திக்ர்" நமது வாழ்வில் தேவைப்பட்டதா, இல்லையா? என்பதை முடிவு செய்து கொள்ளலாம். 'அல்லாஹ் அதற்கு துணை செய்யப் போதுமானவன்".

        திக்ர் என்ற சொல்லின் பொருள்

                 திக்ர்" என்ற சொல் நினைவூட்டல், நினைத்தல் எனும் பொதுவான பொருளில் ஆளப்பட்டாலும்  அல்குர்ஆன், அஸ்ஸுன்னாவில் இதைவிட விரிவான பொருளில்  ஆளப்பட்டிருப்பதை அறிய முடிகின்றது. அதுபற்றி பின்வருமாறு நோக்குவோம்.

                                                          (நினைத்தல்" 'நினைவு கூர்தல்" என்ற (பொதுவான பொருள்).

فاذكروني أذكركم

                "என்னை நீங்கள் நினைவு கூருங்கள்.  உங்களை நான் நினைவு கூர்கிறேன் (அல்பகரா: 153). இப்பொதுவான சொல்லை எதனுடன் இணைக்கின்றோமோ அதற்கமைவாக அதன் பொருள் அமையும்

َفإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً

       உங்கள் கிரியைகளை நீங்கள் முடித்துக் கொண்டால்  நீங்கள் அல்லாஹ்வை  உங்கள் தந்தையர்களை நினைப்பது போன்றோ அல்லது, அதைவிட அதிகமாகவோ நினைவு கூருங்கள். (அல்பகரா: 200) இந்த அடிப்படையிலேயே அல்லாஹ்வை நினைவு கூர்தல் பின் வரும் திருமறை வசனத்திலும், ஹதீஸ்ககளிலும் எடுத்து நோக்கப்படுகின்றது.

الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

               'எவர்கள் விசுவாசம் கொண்டார்களோ அவர்களின் இதயங்கள் இறை நினைவால் அமைதி பெறுகின்றன. அறிந்து கொள்க! அல்லாஹ்வின் நினைவால்தான் இதயங்கள் அமைதி பெறுகின்றன. (அர்ரஃத்: 28).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم   يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ...   صحيح البخاري

       அல்லாஹ் கூறுவதாக நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'எனது அடியான் என்னை நினைக்கின்றவாறு நான் நடந்து கொள்கின்றேன். அவன் என்னை நினைக்கின்ற போது அவனுடன் நான் இருக்கின்றேன். அவன் என்னை தன்னில் நினைவு கூர்ந்தால் அவனை என்னில் நினைக்கிறேன். என்னை அவன் ஒரு கூட்டாத்தாரில் நினைவு கூர்ந்தால் அவர்களைவிட சிறந்த கூட்டத்தில் அவனை நினைவு கூர்கின்றேன். (புகாரி).

       நினவூட்டுதல் (படிப்பினை

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

          'நீர் அதற்( உமது பிரச்சாரப்பணிக்)காக  அவர்களிடம் எவ்வித கூலியையும் வேண்டுவதும் இல்லை. அது (குர்ஆன்) அகிலத்தாருக்கு நினனவூட்டுதலே அன்றி வேறில்லை. (யூசுஃப்: 104). இதற்கு விளக்கமளிக்கும் இமாம் தபரி (ரஹ்) போன்ற தப்ஸீர் கலை அறிஞர்கள் ' அல்குர்ஆன் அகிலத்தார் படிப்பினை பெறுவதற்காகவும், பாடமாகக் கொள்ளவும் இறக்கப்பட்ட வேதம் என விளக்குகின்றார்கள்.

       நினைவூட்டும் வேத நூல் (குர்ஆன்)

َوأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

     (நபியே!) மனிதர்களுக்கென எது இறக்கியருளப்பட்டதோ அதனை தெளிவுபடுத்து வதற்காக நினைவூட்டும் வேத நூலை உம்மீது இறக்கி வைத்தோம் (அந்நஹ்ல்: 44).

َقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

            ஓ! 'திக்ர்" இறைவேதம் இறக்கியருளப்பட்டவரே! நிச்சயமாக நீர் ஒரு பைத்தியகாரராவீர் என அவர்கள் கூறினர் (அல்ஹிஜ்ர்: 6).

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

      'நிச்சயமாக நாமே இவ்வேதத்தை இறக்கிவைத்தோம், மேலும் அதனை நாமே பாதுகாப்போம் (அல்ஹிஜ்ர்: 9 ).

      தூதுச் செய்தி

நபி 'ஹூத் (அலை) அவர்கள் மக்களை இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைத்து

أوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

      உங்களை எச்சரிப்பதற்காக, இறையச்சத்துடன் நீங்கள் வாழ்வதற்காக, (அதனால்) நீங்கள் அருள் செய்யப்படுவதற்காக உங்களில் இருந்தும் ஒருமனிதருக்கு வந்த 'திக்ர்" தூதுத்துவம் பற்றி ஆச்சரியப்படுகிறீர்களா? எனக் கேட்டார்கள் (ஹூத்: 63).

       நல்ல தீய, முடிவுகளை உள்ளடக்கியது

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

            'உங்கள் மீது ஒரு வேதத்தை இறக்கியுள்ளோம். அதில் உங்களைப்பற்றிய செய்தி இருக்கிறது. நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா? (அல்அன்பியா: 10).

أمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي

       அவர்கள் அவனையன்றி வேறு தெய்வங்களை எடுத்துக் கொண்டனரா? அவர்களிடம் உங்கள் ஆதாரங்களை நீங்கள் சமர்ப்பியுங்கள். என நபியே நீர் கூறுவீராக! இது என்னுடன் இருப்போரைப் பற்றிய செய்தியும், எனக்கு முன்னுள்ளோரின் செய்தியுமாகும் (அல்-அன்பியா: 24).

       இவ்வசனத்தை விளக்கும் அறிஞரான இமாம் தபரி (ரஹ்) அவர்கள் 'திக்ர்" என்பதற்கு 'செய்தி" என்ற பொருளை வழங்கி இருப்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

       ஜும்ஆத் தொழுகையும், உரையும்

َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

         விசுவாசிகளே! ஜும்ஆதினத்தில் தொழுகைக்காக அழைக்கப்பட்;டால் அல்லாஹ்வின் திக்ரின் பக்கம் உடன் விரையுங்கள் (அல்-ஜுமுஆ: 9).

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم   إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر صحيح البخاري

       ஜும்ஆத்தினமாக இருப்பின் வானவர்கள் பள்ளியின் வாயிலில் நின்ற வண்ணம் இருக்கின்றவர்களாக முதலாவது வந்தவர், அடுத்து வந்தவர் என பதிவு செய்வர். என குறிப்பிடப்படும் நபி மொழியில் 'இமாம்" வந்தால் அவர்கள் தமது ஏடுகளை மடக்கி விட்டு, 'திக்ர்" (குத்பாவை) செவிமடுக்கின்றனர் என நபி (rஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

       இதில் 'திக்ர்" ஐ செவிமடுப்பதற்காக என்பது அதில் நடை பெறும் உபதேசம், தொழுகை, போன்றதையே குறிக்கின்றது.  இக்கருத்தை இமாம் இப்னு ஹஜர் அல்அஸ்கலானி (ரஹ்) அவர்கள் உறுதி செய்துள்ளார்கள். (பார்க்க: பத்ஹுல் பாரி).

       தொழுகை

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

       இறை நினைவில் அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக தொழுகை இருக்கிறது. அதுவும்  'திக்ர்" என்ற  பெயரில் இடம் பெற்றுள்ளதை பின்வரும் திருமறை வசன நடையின் ஊடாக அறியலாம்.

     '(நபியே) தொழுகையை நிலை நிறுத்துவீராக! நிச்சயமாக தொழுகையானது மானக்கேடான விசயங்களில் இருந்தும், தடுக்கப்பட்டவைகளில் இருந்தும் (தொழுகையாளியை) தடை செய்கின்றது. இறை நினைவு மிகப் பெரியதாகும். நீங்கள் செய்பவற்றை அல்லாஹ் அறிகிறான் (அல்-அகன்பூத்: 45). தொழுகை, நோன்பு போன்ற வணக்கங்கள் இறை நினைவில் உள்ளவை என்பதை இதன் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

                                                                           

Page - 2

எம்மைப் பற்றி

உரைகள்

தகவலிறக்கம்

ஆவணக் காப்பகம்

மென் பொருட்கள்